Vraagt u naar onze garantie voorwaarden. Hieronder een aantal punten:

  • -Wij geven 1jaar garantie op onze producten, of indien anders afgesproken.
  • -Elke aanspraak op garantie vervalt bij ondeskundige montage, onjuist gebruik en geen onderhoud. Vraagt naar de info voor juist gebruik van uw bamboe.
  • -Aanspraak op garantie vervalt indien geen actie is ondernomen om de klacht/euvel niet erger te laten worden.
  • – Op uitgevoerde werkzaamheden, aanpassingen, montage geven wij een maand garantie, te rekenen vanaf factuurdatum.